Suomalaiset naistenlehdet naisten asialla 1900-luvun alussa

Ensimmäisen aallon naisliikkeestä toisen aallon feminismiin Naisten tasa-arvoisempaa asemaa ajava feministinen liike aktivoitui kansainvälisesti 1960–1970-luvuilla. Sitä alettiin pian kutsua toisen aallon feminismiksi. Feministit halusivat termin käytöllä tuoda esiin, että naisasia ei ollut vain 1960-luvun ilmiö, vaan että sillä oli paljon pidempi historia. 1800-luvulla naiset olivat alkaneet vaatia itselleen samoja oikeuksia kuin miehillä, esimerkiksi oikeutta kouluttautua […]

Suomalaiset naistenlehdet naisten asialla 1900-luvun alussa Lue lisää »