Tutkijat ja yhteistyökumppanit

Arja Turunen

Hankkeen johtaja, FT, dosentti

Dosentti Arja Turunen on etnologi ja Naisten asialla -hankkeen johtaja. Hän on toiminut etnologian tutkijana Jyväskylän yliopistossa ja kansatieteen tutkijana Helsingin yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Wisconsin-Madisonin yliopistossa Yhdysvalloissa.
 
Väitöskirjassaan (2011) Turunen tutki, miten suomalaisissa naistenlehdissä keskusteltiin naisten päällyshousujen käytöstä vuosina 1889–1945. Väitöksen jälkeen hän teki muistitietotutkimusta koskien naisten omia kokemuksia ja muistoja housujen käytöstä Suomessa 1900-luvun aikana. Vuodesta 2015 lähtien hän on tutkinut feministisen liikkeen historiaa Suomessa 1960–1980-luvuilla muistitieto-, lehti- ja arkistoaineistojen kautta. Tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti ruohonjuuriaktivismi, feminismin kokemushistoria sekä feminismistä käyty julkinen keskustelu.  
 
Tällä hetkellä Turunen on museologian ylipistonopettaja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksella. Hän on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaiseman Studia Fennica Ethnologica -sarjan päätoimittaja, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Julkaisufoorumin paneelin 23 jäsen sekä Lähihistorian tutkimuksen seuran ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallituksen jäsen. Aiemmin hän on ollut Ethnos ry:n ja Suomen Urheiluhistoriallisen Seuran hallituksen jäsen sekä Ethnologia Fennican ja J@rgonian päätoimittaja. 

Arja Turusen julkaisut ja muut tiedot Jyväskylän yliopiston Converis-tietokannassa: https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Person/4464453?lang=fi_FI 
Arja Turusen Google Scholar -profiili: https://scholar.google.com/citations?user=KVSbQ6sAAAAJ&hl=en&oi=ao 
 

Anna Niiranen

Hankkeen tutkija, FT

Historiantutkija Anna Niiranen toimii hankkeessa tutkijatohtorina ja tutkimusblogin toimittajana. Hänen väitöskirjansa (2020) käsittelee synnyttämisen lääketieteellistä kulttuurihistoriaa 1800-luvun Britanniassa. Väitöskirjansa lähteinä Niiranen käytti aikakauslehti British Medical Journalia sekä aikakauden opaskirjallisuutta. 
 
Väitöksensä jälkeen Niiranen on tutkinut omassa postdoc-projektissaan Vallan fasadit (2021–) pukeutumisen ja ulkoasun merkityksiä kylmän sodan aikaisessa diplomatiassa. Pääaineistona tutkimuksessa on diplomaatinrouva Brita Kekkosen (1927–2013) vaate- ja kaavakokoelma. Niiranen on projektia varten käynyt läpi myös suomalaisia 1950–1980-lukujen naistenlehtiä. 
 
Niiranen on yhdessä Arja Turusen kanssa toimittanut teoksen Säädyllistä ja säädytöntä: Pukeutumisen historiaa renessanssista 2000-luvulle (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019). Teos on ensimmäinen suomenkielinen tieteellinen artikkelikokoelma pukeutumisen ja ulkoasun historiasta.
 
Tällä hetkellä Anna Niiranen työskentelee Jyväskylän yliopiston musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksella. Hän kuuluu Historiallisen Aikakauskirjan toimituskuntaan. 

Heidi Kurvinen

Hankkeen tutkija, FT, dosentti

Dosentti Heidi Kurvinen on media- ja sukupuolihistoriaan erikoistunut tutkija, joka on työskennellyt Oulun, Tukholman ja Turun yliopistoissa. Vuonna 2013 valmistuneessa väitöskirjassaan Kurvinen tutki kotimaisen toimittajakunnan sukupuolittunutta historiaa 1960-ja 1970-luvun osalta.
 
Väitöksensä jälkeen Kurvinen on tutkinut feminististen ajatusten siirtymistä toimittajakunnan sisäisiin keskusteluihin Suomessa ja Ruotsissa 1970- ja 1980-luvulla. Viimeisimmässä tutkimushankkeessaan hän on analysoinut feminismistä käytyä keskustelua suomalaisessa valtavirtamediassa 1960-luvulta 1990-luvulle. Kurvinen viimeistelee hankkeen pohjalta parhaillaan englanninkielistä tiedemonografiaa, jossa hän käsittelee myös naistenlehtien roolia tässä keskustelussa.   
 
Tällä hetkellä Kurvinen työskentelee kollegiumtutkijana Turun yliopiston Ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS). Hänen kollegiumtutkijaprojektinsa käsittelee lapsia yhteiskunnallisissa liikkeissä, mukaan lukien feministisessä liikkeessä.    
 
 

Henna Tuomiranta

Tutkimusavustaja (2023)

Tuomiranta viimeistelee kaksoismaisterin opintojaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelmassa.

Tuomiranta on valmistunut Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta. Hänen kaksoismaisterintutkielmansa käsittelee suomalaisen maaseudun asukkaiden vesistösuhdetta ja vesialueiden kulttuuriympäristöjä 2020-luvulla.

Tuomiranta kävi Naisten asialla -hankeessa läpi lehti- ja arkistoaineistoja.

Silja Turunen

Tutkimusavustaja (2023)

Silja Turunen on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti sekä tuleva filosofian maisteri. Turunen opiskelee historiaa Jyväskylän historian ja etnologian laitoksella viidettä vuotta. Tulevassa maisterintutkielmassaan hän käsittelee 1930-luvun laittomia abortteja Suomessa.

Naisten asialla -hankeessa Turunen kävi läpi lehti- ja arkistoaineistoja.
 
 

Hankkeen ohjausryhmä

Iiris Ruoho

Dosentti

Iiris Ruoho on yhteiskuntatieteiden tohtori ja tiedotusopin dosentti. Ruoho on toiminut eri tehtävissä Tampereen yliopistossa vuodesta 1992, viimeksi Viestintätieteiden yksikön johtajana (ITC-tiedekunta). Ruoho on feministisen mediatutkimuksen uranuurtaja Suomessa. Hän on tutkinut muun muassa journalismin sukupuolta ja naistenlehden roolia yhteiskunnassa. 

Niklas Jensen-Eriksen

Professori

Niklas Jensen-Eriksen on Helsingin yliopiston yrityshistorian professori. Hän on tutkinut mediahistoriaa erityisesti taloudellisesta näkökulmasta. Jensen-Eriksen johti aikaisemmin Päivälehti-Helsingin Sanomat 1889–2019 -historiahanketta ja vetää nyt neljän yliopiston Yle 100 -tutkimusohjelmaa.

Scroll to Top