Julkaisut

Hankkeen omat julkaisut:

Turunen, Arja 2023. Kirja-arvio teoksesta Seija Aunila & Jukka-Pekka Heiskanen, Kotien salainen armeija – Naiset tiukassa ohjauksessa sotavuosina. Historiallinen Aikakauskirja 121:4, 423-425.

Hankkeen esitelmät:

Turunen, Arja. Roolikeskustelu mediassa. Yhdistys 9 ja sukupuolten tasa-arvon ongelmat aikakauslehdistössä 1960-luvulla. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2024, Tampereen yliopisto, 13.4.2024.

Niiranen, Anna. Luonnollinen vai luonnoton synnytyskipu? Keskustelu synnytyskivun hoidosta suomalaisissa (naisten)lehdissä 1970-luvulla. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2024, Tampereen yliopisto, 13.4.2024.

Kurvinen, Heidi. Media–movement relationship and 1970s Finnish feminism. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2024, Tampereen yliopisto, 13.4.2024.

Niiranen, Anna. Naistenlehtien asialla? 1960- ja 1970-lukujen naistenlehtiaineistot, tutkimus ja digitointi. Sanomalehtisymposiumi 2024, Kansalliskirjasto, 6.3.2024.

Hankkeen tutkijoiden aiemmat naistenlehtiä käsittelevät julkaisut:

Turunen, Arja 2023. Lähiösuunnittelu sukupuolten tasa-arvon esteenä? – Yhdistys 9 ja vaatimukset asumisen uudistamisesta 1960-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 121:4, 380-392.

Kurvinen, Heidi 2023. Adopting Public Relations-Like Strategies to Promote Labour Feminism in Finland, 1965–1975. European History Quarterly, tulossa. https://doi.org.10.1177/02656914231199947

Kurvinen, Heidi & Turunen, Arja 2023. The radical sex role ideology and the Finnish gender role movement of the late 1960s. Women’s History Review 23:1, 62–81. https://doi.org/10.1080/09612025.2022.2092270 

Potinkara, Nika, Raippalinna Liia-Maria & Turunen, Arja 2022. ”Diskurssintutkimus.” Teoksessa Fingerroos, Outi, Kajander, Konsta & Lappi, Tiina-Riitta (toim.) Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 349–350. 

Turunen, Arja 2022. Katsaus. Valmiit aineistot: esimerkkinä naistenlehdet. Fingerroos, Outi, Kajander, Konsta & Lappi, Tiina-Riitta (toim.) Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 351–354. 

Turunen, Arja 2019. Nykyaikaista naista luomassa: Kotilieden, Emäntälehden ja Toverittaren pukeutumisohjeet kansalaiskasvatuksena 1920–1930-luvuilla. Kasvatus ja Aika 13:4, 4–25. https://doi.org/10.33350/ka.83055

Turunen, Arja 2015. Pukiko sota naiset pitkiin housuihin? Teoksessa Roiko-Jokela, Heikki & Sironen, Esa (toim.) Urheilun toinen puoli. Suomen Urheiluhistoriallisen Seuran vuosikirja. Helsinki: Suomen Urheiluhistoriallinen Seura, 31–58. 

Kurvinen, Heidi 2015. Global Ideas in Local Media: Negotiating the Ideas of Gender Equality in a Finnish Women’s Magazine – The Case of Anna 1965–1970. Teoksessa Gradskova, Yulia & Sanders, Sara (toim.) Institutionalizing Gender Equality: Historical and Global Perspectives. Lexington Books, 21–38. 

Turunen, Arja 2014. Naistenlehdet Suomessa 1880-luvulta 1930-luvulle. Media & Viestintä 37:2, 38–56. 

Kurvinen, Heidi 2013. “En mä oo mies enkä nainen. Mä oon toimittaja”: Sukupuoli ja suomalainen toimittajakunta 1960- ja 1970-luvulla. (Väitöskirja) Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 113. Oulun yliopisto. 

Turunen, Arja 2011. ”Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?”: Naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945. (Väitöskirja) Kansatieteellinen Arkisto 53. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys 

Turunen, Arja 2011. Urheilevien naisten suosikki: Housut naisten urheiluvaatteena sotien välisenä aikana. Teoksessa Roiko-Jokela, Heikki & Sironen, Esa (toim.) Nainen housuissa. Suomen Urheiluhistoriallisen Seuran vuosikirja. Helsinki: Suomen Urheiluhistoriallinen Seura, 13–36. 

Turunen, Arja 2009. ’The new woman wears trousers’: Embodying the ideal lifestyle for women in Finland in the interwar period. Teoksessa Korkiakangas, Pirjo, Lappi, Tiina-Riitta & Niskanen, Heli (toim.) Touching Things: Ethnological Aspects of Modern Material Culture. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 170–179. 

Kurvinen, Heidi 2008. Reflecting a transition in the gender order – case of Nõukogude/Eesti Naine magazine. Acta Historica Tallinnensia 1 (2008), 87–102. 

Kurvinen, Heidi 2008. Perestroika ja soorollid ajakirjas Nõukogude Naine. Sirp. Eesti Kultuurileht 4.4.2008. 

Kurvinen, Heidi 2007. Homosexual representations in Estonian printed media during the late 1980s and early 1990s. Teoksessa Takacs, Judit & Kuhar, Roman (toim.) Beyond the Pink Curtain: Everyday life of LGBT People in Eastern Europe. The Peace Institute, 287–301. 

Kurvinen, Heidi 2006. ”Äiti on talomme perusta, isä sen katto”: Nainen Nõukogude/Eesti Naine -lehden kansallismielisessä kirjoittelussa vuosina 1988–1991. Teoksessa Alenius, Kari, Honkala, Anita & Wunsch, Sinikka (toim.) Itämeren itälaidalla: Näkökulmia identiteetin ja yhteistyön historiaan. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 61–78. 

Scroll to Top